Zpět na předchozí stránku

CS 600, 600X

Dodací lhůta: 5 dní

Skladem: 1 ks

Externí sklad: Na dotaz

Cena s DPH: 5 200 Kč

Popis produktu

CS 600, 600X

Unikátní sladění těla a techniky!Přesné měření TF, rychlosti, vzdálenosti, sklonu a dalších cyklistických údajů Test Vlastní Optimalizace zhodnotí zotavení po zátěži a přípravu na další výkon Test kondice do 5 minut z klidových hodnot vleže změří, jak na tom opravdu jste Zátěžové zóny pro optimální trénink na správné intenzitě Vyhodnocení v programu Polar ProTrainer 5™: podrobný rozbor tréninku, tvorba na míru šitých tréninkových plánů Interní výškoměr: nadmořská výška, převýšení a teploměr CS600X nabízí také kompatibilitu s GPS senzory G3 / G5 Polar CS600(Edition)

Přijímač CS600(Edition)

Kódovaný vysílač WearLink®+ W.I.N.D.

Cyklosnímač rychlosti CS W.I.N.D.

Držák na řídítka CS

CD s programem ProTrainer5

Originální a český manuál

Polar CS600X

Přijímač CS600X

Kódovaný vysílač WearLink®+ W.I.N.D.

Cyklosnímač rychlosti CS W.I.N.D.

Držák na řídítka CS

USB IR Interface Polar

CD s programem ProTrainer5

Originální a český manuál

Polar CS600X + Snímač Silového Výkonu

Přijímač CS600X

Kódovaný vysílač WearLink®+ W.I.N.D.

Cyklosnímač rychlosti CS W.I.N.D.

Snímač Silového Výkonu W.I.N.D.

Držák na řídítka CS

USB IR Interface Polar

CD s programem ProTrainer5

Originální a český manuál

Hmotnost

41g

Výdrž baterie 1 Rok

Typ baterie CR2354

Vodotěsnost Vodotěsnost

každodenní použivání: 1 hod. denněWater resistance of Polar products is tested according to International IEC 60529 IPx7 (1m, 30min, 20°C).Not suitable for bathing or swimming. Protected against wash splashes and raindrops. Do not wash with a pressure washer.Not suitable for swimming. Protected against wash splashes, sweat, raindrops etc. Do not wash with a pressure washer.Suitable for bathing and swimming.Suitable for swimming and snorkeling (without air tanks)

.

Cyklosnímač kadence CS W.I.N.D.

Kadence - okamžitá, průměrná a maximální

Nastavení kola - pro 3 bicykly

Umožňuje nastavení až tří různých typů kola. Před zahájením měření stačí pouze zvolit jeden z nich podle aktuální situace.

Zóny dle kadence (s vizuálním a zvukovým alarmem)

Stejně jako je možné nastavit si zóny tepové frekvence, rychlosti, tempa a silového výkonu lze nastavit i zóny kadence šlapání či běhu. Přístroj pak akusticky a vizuálně upozorňuje na opuštění zvolené zóny.

Cyklosnímač rychlosti CS W.I.N.D.

Autostart / Autostop

Automatické spuštění nebo ukončení měření v momentě rozjetí nebo zastavení kola.

Interval podle vzdálenosti

Nastavení kola - pro 3 bicykly

Umožňuje nastavení až tří různých typů kola. Před zahájením měření stačí pouze zvolit jeden z nich podle aktuální situace.

Rychlost / Tempo - okamžité, průměrné a maximální

Sklon

Touto zajímavou funkcí disponují zejména cyklomodely které vás informují o aktuálním sklonu svahu. Sklon je zobrazen buď ve stupních nebo v procentech.

Ukazatel rychlosti

Pohyblivý ukazatel rychlosti informuje, v jaké části zvolené zóny se aktuálně nacházíte.

Vzdálenost: v úseku, v záznamu, celkem

Vzdálenost (km, mi) můžete nastavit a měřit několika způsoby. Vzdálenost za trénink (Training distance) udává vzdálenost uraženou během tréninkového cvičení. Vzdálenost kola (Lap distance) udává délku jednoho kola. Vzdálenost výletu (Trip distance) udává uraženou vzdálenost od posledního resetování této hodnoty. Celková vzdálenost (Total distance) je pak součet všech vzdáleností od posledního resetování.

Zóny dle rychlosti/tempa (s vizuálním a zvukovým alarmem)

Stejně jako je možné nastavit si zóny tepové frekvence, kadence šlapání či běhu, rychlosti, tempa a silového výkonu lze nastavit i zóny rychlosti. Přístroj pak akusticky a vizuálně upozorňuje na opuštění zvolené zóny.

Zotavení podle vzdálenosti

Funkce dostupné přes Polar ProTrainer 5

Nastavení sporttesteru

Pokročilá analýza tréninku

Prokreslení trasy – dle údajů z GPS senzoru

Tréninkový deník

Záznamy

Funkce dostupné přes www.polarpersonaltrainer.com

Deník

Pokročilý rozbor tréninku

Tréninková zátěž

Tréninkové programy

Funkce při záznamu

Automatické mezičasy (dle nastavené vzdálenosti)

Přístroj automaticky ukládá informace ve zvolených intervalech a to jak časových (např. po 4 min.) tak vzdálenosti (např. po 1 km).

Automatický posun displeje

Automatické střídání informací na displeji bez použití rukou zajišťuje vaši bezpečnost např. při jízdě na kole.

Grafické označení zátěžové zóny

Tento indikátor ukazuje, v jaké zóně zatížení se jedinec aktuálně pohybuje a napomáhá tak k efektivnímu naplňování tréninkových cílů.

Grafické porovnání dvou hodnot

Grafické srovnání dvou hodnot pomocí křivky zobrazuje, jakým způsobem ovlivňuje jedna měřená veličina jinou. Lze tak sledovat např vliv výškového profilu na tepovou frekvenci atd.

Intervalový trénink (řízený dle TF, tempa či vzdálenosti)

jednoduché plánování intervalového tréninku. Uživatel si nastaví čas / vzdálenost a požadovanou intenzitu (tepová frekvence, tempo, rychlost, kadence) a přístroj jej provede tréninkem podle nastavených parametrů.

Počet úseků (mezičasů) = 99

Ukazatel zóny

V průběhu zatížení zobrazuje tento pohyblivý ukazatel aktuální hodnotu TF na ose a vy tak detailně vidíte, ve které části zvolené zóny se aktuálně nacházíte. Ocení zejména zkušenější uživatelé, kteří si již s intenzitou dokáží "pohrát" a odcvičit trénink např. těsně pod horním limitem stanovené zóny.

Uživatelsky nastavitelný displej

Tato funkce umožňuje navolit si na displeji zobrazení těch veličin, které uživatele nejvíce zajímají v průběhu tréninkové jednotky. Vzhled displeje se dá navolit jednak v přístroji, ale také pomocí softwaru ProTrainer 5.

Zámek zóny

Máte-li pro danou tréninkovou jednotku nastaveno více zón zatížení, ale v průběhu cvičení se rozhodnete pouze pro jednu z nich, můžete si ji zamknout a sporttester nadále sleduje pouze tuto zvolenou zónu.

Zvětšení údajů na displeji

Vybraný údaj na víceřádkovém displeji lze jednoduše zvětšit.

Funkce s GPS senzorem G5

Intervalový trénink podle vzdálenosti

Prokreslení trasy v programu ProTrainer 5

Rychlost / Tempo - okamžité, průměrné a maximální

Vzdálenost - v úsecích, za jednotku, za období

Zóny dle rychlosti / tempa (s vizuálním a zvukovým alarmem)

GPS senzor G3 W.I.N.D.

Interval podle vzdálenosti

Rychlost / Tempo - okamžité, průměrné a maximální

Měříte-li si v průběhu aktivity rychlost, můžete sledovat i aktuální tempo v minutách/kilometr. Zónu tempa si můžete přednastavit i jako hlavní veličinu, kterou se budete při tréninku řídit. Opuštění zóny přístroj akusticky a vizuálně signalizuje.

Sklon

Touto zajímavou funkcí disponují zejména cyklomodely které vás informují o aktuálním sklonu svahu. Sklon je zobrazen buď ve stupních nebo v procentech.

Sledování trasy (přes program ProTrainer5)

Přístroj pomocí GPS senzoru nejen zobrazuje aktuální rychlost a vzdálenost, ale ukládá tato data do paměti. Při následné analýze v softwaru Protrainer 5 si mimo křivek můžete prohlédnout i absolvovanu trasu v aplikaci Google Earth. Části zobrazené trasy jsou dokonce barevně odlišeny podle toho, ve které zóne zatížení váš organismus pracoval.

Ukazatel rychlosti

Pohyblivý ukazatel rychlosti informuje, v jaké části zvolené zóny se aktuálně nacházíte.

Vzdálenost: v úseku, v záznamu, celkem

Měření vzdálenosti má několik podob. Training dist. zobrazuje vzdálenost v průběhu jedné tréninkové jednotky, Lap dist. zobrazuje vzdálenost od posledního mezičasu, Total dist. od posledního vynulování počítadla. Odometer načítá celkovou vzdálenost od prvního spuštění přístroje a nelze vynulovat.

Zóny dle rychlosti/tempa (s vizuálním a zvukovým alarmem)

Stejně jako je možné nastavit si zóny tepové frekvence, kadence šlapání či běhu, rychlosti, tempa a silového výkonu lze nastavit i zóny rychlosti. Přístroj pak akusticky a vizuálně upozorňuje na opuštění zvolené zóny.

Zotavení podle vzdálenosti

Hodinky a další funkce

Datum a den v týdnu

Denní čas (12/24h) a budíček

Druhá časová zóna

Indikátor slabé baterie

Ovládací jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština

Podsvícení displeje

Upomínky (vizuální/zvukové)

Lze si nastavit upomínky pro různé ůkoly či plánované tréninky nebo také připomenutí občerstvení v průběhu tréninkové jednotky.

Uživatelsky vyměnitelná baterie

Vodotěsnost = voděodolný

Výzva k pohybové aktivitě

Zámek tlačítek

Sledování kondice

Automatické nastavení zóny TF dle věku (% max.TF)

Váš trénink by měl být bezpečný a efektivní. Proto vám přinášíme sporttester, který automaticky určí cílovou oblast tepové frekvence podle maximální tepové frekvence, která je závislá na vašem věku (220 mínus váš věk). Limity jsou určovány buď v tepech za minutu (bpm), jako procento (%) tepového maxima nebo jako procento rezervy vaší tepové frekvence (% HRR), což je rozdíl mezi mezi maximální tepovou frekvencí vašeho srdce a tepovou frekvencí v klidu (HRR = HRmax - HRrest). Přečtěte si také část Ruční nastavení cílové oblasti.

Kódování W.I.N.D.® (radiová frekvence 2,4 GHz)

Kódování W.I.N.D zajišťuje nerušený přenos dat mezi snímači a přijímačem na frekvenci 2.4 GHz a chrání nejen před zkreslením hodnot jiným snímačem či vysílačem TF, ale i před rušením v elektromagnetickém poli v okolí elektropřístrojů. Při maximálním výkonu baterie ve snímačích se šíří až na vzdálenost 20ti metrů.

Polar OwnCal® – kalorický výdej (s přihlédnutím k nadmořské výšce)

Polar OwnCal vypočítává počet kilokalorií spotřebovaných během tréninku. Díky tomu můžete sledovat počet kilokalorií spotřebovaných během jednoho tréninku i celkový počet kilokalorií spotřebovaných během několika tréninkových cvičení. Při výpočtu spotřeby kalorií je brán ohled na vliv tlaku vzduchu okolního prostředí: ve středních a vyšších polohách je ve vzduchu méně kyslíku, a proto při dané tepové frekvenci zvládnete méně práce a spotřebujete méně kalorií.

Průměr a maximum TF v každém úseku

Průměr, maximum a minimum TF celého záznamu

R-R intervaly - záznam tep po tepu (variabilita TF online)

Měření variability tepové frekvence neboli R-R intervalů odráží stav autonomního nervového systému, jenž má přímý vliv na srdeční činnost a funkci dalších vnitřních orgánů a je ovlivňován nejen fyzickým, ale i psychickým stresem. Největší rozdíly v pravidelnosti srdečních stahů pozorujeme při klidové tepové frekvenci, kdy je variabilita i nejlépe měřitelná a její hodnoty informují o míře zotavení po předchozí zátěži.

Ruční nastavení zóny (tepy za min. / % max.TF / % z rezervy)

Tato funkce vám umožní definovat cílovou oblast dle vašeho přání a je ideální pro trénink. Cílovou oblast pro trénink můžete nastavit jako počet tepů za minutu (bpm), jako procento tepového maxima nebo jako procento rezervy vaší tepové frekvence (% HRR).

Tepová frekvence (tepy / % maxima TF / % rezervy TF / grafická křivka)

Tepová frekvence přímo ukazuje, kolik práce vaše srdce vykoná. Tepovou frekvenci můžeme vyjádřit buď jako počet tepů za minutu (bpm), jako procento (%) tepového maxima nebo jako procento rezervy vaší tepové frekvence (% HRR), což je rozdíl mezi mezi maximální tepovou frekvencí vašeho srdce a tepovou frekvencí v klidu (HRR = HRmax - HRrest). Na displeji lze zobrazit také graf průběhu tepové frekvence.

Test kondice (Vlastní Index)

Test Vlastní optimalizace

TFmax (dle Testu kondice)

TFmax (podle věku)

Během hraniční zátěže organismu dosahuje srdce nejvyyšší hodnoty tepů za minutu. Tuto hodnotu označujeme jako maximální tepovou frekvenci neboli 100% intenzity zatížení. Tato hodnota klesá s věkam, pro její orientační určení se používá vzorec 220 - věk. Přesně jí odhalí zátěžový test ve funkční laboratoři a některé modely Polar pomocí Testu kondice. Známe-li své maximum, snáze se nám pak plánuje tréninkové zatížení v jednotlivých zónách.

Tréninková zátěž - přes polarpersonaltrainer.com

Vlastní zóna® TF

Vlastní zóna je funkce, která upravuje limity přednastavené zóny podle aktuálního stavu organismu. Stanovení se provádí jednoduchým testem stupňované zátěže na počátku cvičební jednotky. Dopručujeme provádět při pocitch únavy, předejdete tím nežádoucímu přetrénování.

Zátěžové zóny

Zátěžové zóny jsou v přístroji přednastaveny a slouží k jednoduchému sledování a následné analýze tréninkové jednotky. Zátěžových zón je 5 - very light (50-60% TFmax), light (60-70% TFmax), moderate (70-80% Tfmax), hard (80-90% TF max) a maximum (90-100% TF max). V průběhu cvičení lze sledovat, v jaké zóně se aktuálně nacházíte a po skončení si můžete prohlédnout, kolik času jste v jaké zóně strávili.

Snímač Silového Výkonu W.I.N.D.

Index cyklistické efektivity

Index cyklistické efektivity je měřitelný pouze u jízdy delší než minutu na tepové frekvenci min. 100 tepů/min. Jedná se v podstatě o energetický výdej organismu, nutný k udržení aktuálních hodnot rychlosti při dané tepové frekvenci. Změny indexu poukazují na změny techniky jízdy či pokles / vzestup kondice.

Index šlapání

Kadence - okamžitá, průměrná a maximální

Nastavení kola - pro 3 bicykly

Umožňuje nastavení až tří různých typů kola. Před zahájením měření stačí pouze zvolit jeden z nich podle aktuální situace.

Poměr levá/pravá

Silový výkon - okamžitý, průměrný a maximální

Zóny dle kadence (s vizuálním a zvukovým alarmem)

Stejně jako je možné nastavit si zóny tepové frekvence, rychlosti, tempa a silového výkonu lze nastavit i zóny kadence šlapání či běhu. Přístroj pak akusticky a vizuálně upozorňuje na opuštění zvolené zóny.

Zóny dle silového výkonu (s vizuálním a zvukovým alarmem)

Stejně jako je možné nastavit si zóny tepové frekvence, kadence šlapání či běhu, rychlosti, tempa, lze nastavit i zóny silového výkonu. Přístroj pak akusticky a vizuálně upozorňuje na opuštění zvolené zóny.

Spojení s PC

Komunikace s počítačem přes IrDA/USB interface

Komunikace s polarpersonaltrainer.com přes IrDA/USB interface

Komunikace se softwarem Polar ProTrainer 5 přes IrDA/USB interface

Výškoměr a barometr

Nadmořská výška (včetně grafické křivky) - přes program ProTrainer5

Měří nadmořskou výšku pomocí čidla citlivého na změny atmosférického tlaku. Zaznamenává a zobrazuje nadmořskou výšku, nastoupané a naklesané metry a sklon svahu v procentech či stupních.

Nadmořská výška a převýšení (stoupání / klesání) - v metrech, stupních, procentech

Měří nadmořskou výšku pomocí čidla citlivého na změny atmosférického tlaku. Zaznamenává a zobrazuje nadmořskou výšku, nastoupané a naklesané metry a sklon svahu v procentech či stupních.

Teplota

Záznamové funkce

99 záznamů

Celkem

Od prvního použití přístroj načítá veškeré měřené veličiny vy si je poté můžete prohlédnout ve složce TOTALS.

Online spojení s PC přes WindLink

Technologie, která umožňuje sledovat aktuálně měřené hodnoty online na PC. Využívá se například ve funkčních laboratořích (Windlink) nebo při tréninku sportovních týmů (Team2 system).

R-R interval = záznam tep po tepu

Při ukládání dat tep po tepu neboli při každém srdečním stahu získáte nejpodrobnější informace o absolvovaném zatížení. Představte si, že přístroj uloží data do peměti např. 160krát za minutu. Při následné analýze v softwaru Protrainer 5 pak můžeme pozorvat změny variability srdeční frekvence s přesností 1 milisekunda.

Týdenní součty

Přístroj podle kapacity ukládá do paměti veškeré údaje o tréninkových jednotkách. Zpětně si můžete prohlédnout jednak hodnoty měřených veličin v jednotlivých TJ, celkové hodnoty či hodnoty za poslední týden.

Volná kapacita paměti

Záznamový interval: 1s, 5s, 15s, 60s

Ukládání tepové frekvence, kadence šlapání, energie a nadmořské výšky v intervalech 1, 5, 15 nebo 60 sekund. Pokud zvolíte delší intervaly, získáte delší čas záznamu, zvolíte-li naopak kratší intervaly, budete mít k dispozici podrobnější data. Při kratších intervalech záznamu se paměť sporttesteru rychleji zaplní, ale zato získáte pomocí softwaru Polar přesnější analýzu.

Sakařova 1103, Pardubice 530 03
Zobrazit na mapě

-->